Tampereen Kauppakamarin Strategiatyö oli käynnistynyt jo vuoden 2019 kesäkuussa. Isojen organisaatioiden strategiatyöt ovatkin usein pitkäkestoisia ja niihin valjastetaan mukaan suuri määrä henkilöstöä kuten myös tässäkin strategiatyössä oli tehty. Prosessia oli käyty läpi valiokuntien sekä hallituksen välillä tiiviisti viime kesästä eteenpäin. Vuoden 2020 COVID-19 aiheuttaman poikkeustilanteen myötä strategiatyö sai viimeisen muotonsa, jolloin Tampereen Kauppakamarin suunta ja ydintoiminta kirkastuivat. Tämän myötä pääsin osaksi projektia ja aloitimme kuvituksen työstön huhtikuussa 2020.

Strategiatyö usein kulminoituu lopussa toteutettavaan visualisointiin, jonka tarkoituksena on selkeyttää ja auttaa katsojaa tai kuulijaa ymmärtämään paremmin strategian eri ulottuvuuksia. Tässä prosessissa huomasin, miten strategiakuvituksessakin pätee divergenssi – konvergenssi -malli, jonka takia on tavallista, että kuvitus muuttuu ja elää paljon suunnittelun ja kommentointikierroksien aikana. Tästä johtuen strategiatyön visualisoinnit ovat kuvittajalle usein muita kuvituksia työläämpiä, mutta sitäkin antoisampia.

Tampereen Kauppakamarin strategian visualisoinnin tyyliksi valitsimme modernin isometrisen kuvitustyylin, joka mukailee Tampereen Kauppakamarin ilmettä myös värimaailman ja typografian osalta. Mukaan toimme infografiikkaa, sekä Tampereen aluetta kuvaavaa siluettikuvitusta tukemaan ja vahvistamaan viestiä.

Valmis visualisointi esiteltiin Tampereen Kauppakamarin kevätkokouksessa toukokuun puolivälissä.

Tutustu Tampereen Kauppakamarin strategiaan 2020-2025

Tampereen kauppakamari strategian visualisointi

Ota yhteyttä